วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

ลักษณะสำคัญ

ลักษณะสำคัญ
             อุลตร้าแมนแจ็คมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับอุลตร้าแมน คือ ลำตัวมีสีเงิน ลวดลายบนลำตัวเป็นสีแดง แต่ลักษณะของลวดลายแตกต่างกัน ได้แก่
1. บริเวณคอของอุลตร้าแมนแจ็คมีสีเงิน ในขณะที่คออุลตร้าแมนเป็นสีแดง
2. แถบสีแดงบริเวณเอวของอุลตร้าแมนแจ็คจะสั้นกว่า ไม่ลากต่อเนื่องไปจนถึงต้นขาทั้งสองข้างเหมือนอุลตร้าแมน
3. แถบสีแดงบริเวณเข่าของอุลตร้าแมนแจ็คจะยาวกว่าอุลตร้าแมน
4. แถบสีแดงบริเวณแขนของอุลตร้าแมนแจ็คจะสิ้นสุดแบบตัดขวางเป็นเส้นตรง ขณะที่อุลตร้าแมนแถบนี้จะมีลักษณะแบบปลายแหลมชี้ไปทางด้านมือ
5. ลวดลายสีแดงของแจ๊คจะมีเส้นสีแดงเล็กๆขนานไปกับขอบด้วย
และเพราะลักษณะที่คล้ายกับอุลตร้าแมนนี่เอง ชาวโลกจึงเรียกการมาเยือนโลกของอุลตร้าแมนแจ็คว่า "การกลับมาของอุลตร้าแมน" (Return of Ultraman)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น